Verandering

De meeste campagnes en communicatieplannen zijn gericht op gedragsverandering. Voorbeelden van mogelijke doelen zijn:

 • medewerkers nemen vaker de trap
 • inwoners scheiden hun afval beter
 • meer bezoekers op de website

Ons gedrag is merendeel van de tijd onbewust en automatisch. De kunst is om een trigger te vinden die het gedrag bewust maakt, of een nudge (aanpassing aan de omgeving) te bedenken waardoor mensen automatisch meebewegen op de gewenste manier.

Aansluiten op je doelgroep
Het veranderen van gedrag is niet gemakkelijk, ook als je kijkt naar je eigen gedrag. Maar met de juiste ‘tone of voice’ en insteek van de boodschap kun je veel meer bereiken. De kracht van de herhaling is een gouwe ouwe. Sluit met je informatie aan op de interesse of belangen van de doelgroep en verpak de boodschap opvallend en aantrekkelijk genoeg.

Informeren is een ander mogelijk communicatiedoel. Ook dan pas ik deze uitgangspunten toe. Je wilt immers wel dat mensen iets met je informatie doen?

Veranderportfolio
Als adviseur interne communicatie was ik betrokken bij de volgende programma’s:

 • Domotica, vanzelfsprekend in zorg – Reinaerde, Amerpoort en Vilans
  Stimuleren van de adoptie van technologische middelen door zorgmedewerkers, zodat meer cliënten van deze middelen gebruik kunnen maken.
 • Medverka – Wellant College
  Verbeteren processen voor financiën en inkoop.
 • Organisatie Ontwikkeling, gemeente Houten
  Doorontwikkelen intranet en adaptatie van nieuwe kernwaarden die passen bij de nieuwe manier van werken.
 • Rijkswaterstaat, kwaliteitsbewaking corporate intranet
  Deelname in ministeriebreed overleg over ontwikkeling van een nieuw sociaal intranet, vanuit het perspectief van de eindgebruikers. Organiseren van kennisbijeenkomsten voor decentrale intranetcoördinatoren.
 • KNMI, commissie hybride werken en programma I-strategie / agile
  Verzorgen communicatie rond werken in coronatijd, nieuwe vormen van (online) ondersteuning en tools voor online werken, programmacommunicatie rond de nieuwe I-strategie van KNMI en overgang naar agile werken en multidisciplinaire teams.