Home

Welke boodschap wil je overbrengen? Wat is de meerwaarde van jouw product voor je klanten? Welke verandering wil je bereiken en waarom?

Samenwerken
Voor de antwoorden op deze strategische vragen nodigen we ook klanten en medewerkers uit. Zo sluiten we goed aan bij de doelgroep en verliezen geen tijd (en geld) met het ontwikkelen van middelen waar niemand in gelooft.

Meten is weten
Welke pagina’s van je website worden wel en niet goed bezocht? Waarom gebruiken medewerkers het intranet liever niet? Wat vinden leerlingen van zwerfvuil? Het gebruik van online communicatiemiddelen is eenvoudig meetbaar. Voor andere vragen organiseer ik bijvoorbeeld interviews of praktijktests.

Resultaat
Na afloop – liefst ook tussentijds – herhalen we de meting om te zien wat we bereiken. De conclusies gebruiken we om boodschap en middelen bij te stellen, of als aanbeveling voor een volgend project.